Njoftime

Kalkulatori

Kalkulo

Rrëfimet e klientëve

Rrëfimet e Klientëve

Statistika të KEP

Portfolio aktive: 84,489,971
Klientë aktiv: 28,986
Klientë të shërbyer: 117,576
Numri i kredive të shpërndara: 271,871
Shpërndarjet kumulative: 689,533,843

Rrjeti ynë

Zyra Qendrore

Rr. “Pashko Vasa” nr. 6, Lagjja Pejton
10000 Prishtinë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

Email: info@keptrust.org

Prishtinë

Bulevardi “BILL CLINTON” nr.24
Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
Email: prishtina@keptrust.org

Mitrovicë

Rr.Marije Shllaku
Nr. 1, 40000 Mitrovice, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
Email: mitrovica@keptrust.org

Besianë

Rr. Zahir Pajaziti nr. 701
11000 Besianë (Podujevë), Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

E-mail: podujeva@keptrust.org

Të gjitha degët