Zyra Qendrore

Rr. “Mujë Krasniqi” nr. 1, (Hyrja nga Rr. Agim Ramadani)
10000 Prishtinë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

Email: info@keptrust.org