Shtime

Rr. Tirana p.n.
72000 Shtime, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
Email: shtime@keptrust.org