Kredi për Bujqësi

Me agro kredi nga KEP, financimi i nevojave në veprimtarinë tuaj është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kredia ofrohet deri në vlerën 25,000 EUR dhe mund të përdoret për qëllime të ndryshme si:

 • Rritje të kapacitetit të prodhimit
 • Zgjerim të fermës
 • Rritje të numrit të bagëtive
 • Blerje të pajisjeve dhe mekanizmit bujqësor
 • Përgatitje sezonale etj.

Përparësitë:

 • Plan fleksibil i pagesave
 • Pa taksë administrative
 • Lejim i kredisë brenda 24 orëve
 • Pa garantues dhe pa kolateral për vlerat e kredisë deri në 7,500 EUR
 • Grace periudhë deri në 6 muaj
 • Afat pagese deri në 60 muaj

Kredi për Bujqësi

Kalkulatori

Kalkulo