EBRD daje kredit od 3 miliona € vodećoj MFI na Kosovu, KEP-u, za kreditiranje MMSP-a

Privatni sektor na Kosovu će ostvariti koristi od kredita EBRD-a u iznosu od 3 miliona evra za najveću kosovsku mikrofinansijsku instituciju, KEP Trust.

Privatni sektor na Kosovu će ostvariti koristi od kredita EBRD-a u iznosu od 3 miliona evra za najveću kosovsku mikrofinansijsku instituciju, KEP Trust. Ova sredstva će se raspodeliti u formi kredita za lokalna i privatna mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), koja čine jedan od najvažnijih i najbrže rastućih ekonomskih sektora. Kredit će poboljšati pristup preduzeća finansiranju i pomoći proširenju kreditiranja KEP-a.

Mikro i mali preduzetnici, pojedinci sa niskim primanjima i seoska domaćinstva često imaju poteškoća u pristupu finansiranju. KEP ovo rešava pružajući finansiranje ovim segmentima preko 31 filijale širom Kosova. Skoro polovina kreditnog portfolija KEP-a je za stambeni sektor.

Osnovan 1999. godine, KEP je 2002. godine registrovan kao nevladina organizacija i kao mikrofinansijska institucija. KEP je postao klijent EBRD-a 2006. godine, kada mu je Banka pružila kreditnu liniju za mala preduzeća. Danas je KEP jedna od glavnih finansijskih institucija preko kojih Banka dolazi do MMSP-a koja su nedovoljno podržana na Kosovu.

Od početka svog rada na Kosovu, EBRD je investirao 345 miliona € u zemlji kroz 60 projekata. Banka se na Kosovu fokusira na razvoj privatnog sektora, zelene ekonomije i infrastrukture.