Konkurs per punë praktike

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 10/03/2022 - 16/03/2022

KEP Trust kërkon student qe jane ne vitin e fundit te studimeve apo në prag të diplomimit në mënyrë që të asistojnë në aktivitetet e institucionit: KEP ju ofron mundësi qe te perfitoni ekperience para profesionale relavante per karrieren tuaj te metutjeshme-profesionale.

KEP Trust kerkon : Praktikant/e në Departamentin e Teknologjisë Informative

Lokacionet:Zyra Qendrore, Prishtine

Periudha e punës praktike: 6 muaj, me mundësi punësimi

Kualifikimet e kërkuara:

  • Student ne drejtimin Shkenca Kompjuterike apo drejtime te tjera ne lidhje me Teknologji Informative;
  • Aftësi tëshkëlqyeshme të komunikimit;
  • Njohja e Microsoft Office;
  • Motivim i lartë, iniciativë dheaftësi për të mësuar shpejtë;

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi.  Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është 16 mars 2022.

Shenim:Ne interviste ftohen vetem kandidatet te cilet plotesojne kushtet e kerkuara