KREDITNI ANALITIČAR

Vendi: Mitrovicë

Afati i aplikimit: 11/10/2019 - 16/10/2019

Lokacije:     North Mitrovica (1) (Ref. br: KEP 021/2019)

Glavne odgovornosti i dužnosti:

 • Vrši obradu i praćenje kredita u skladu sa ciljevima i propisima organizacije;
 • Pruža pomoć klijentima u procesu podnošenja zahteva za kredite/kompletiranja potrebne dokumentacije;
 • Prikuplja, analizira i proverava informacije u vezi sa obradom kredita;
 • Obavlja finansijsku analizu i proverava kapacitet poslovanja klijenta;
 • Prezentira zahteve za kredit zajedno sa potrebnim analizama pred Kreditnim odborom;
 • Upravlja kvalitetom portfolija (mesečnim otplatama odobrenih kredita).

Kandidati moraju posedovati sledeće kvalifikacije i veštine:

 • Univerzitetska diploma u oblasti finansija/računovodstva, ekonomije ili drugoj oblasti je obavezna.
 • Radno iskustvo na sličnim položajima u finansijskim/mikrofinansijskim institucija predstavlja prednost;
 • Dobro prosuđivanje i dobre veštine donošenja odluka;
 • Odlične komunikacione veštine, inicijativa i kreativnost;
 • Dobre analitičke sposobnosti;
 • Vozačka dozvola je neophodna.

Prijave se primaju samo u elektronskoj formi.Obrazac prijave za zapošljavanje možete naći na: https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi.Prijave podnete u drugim formama se ne prihvataju.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 16.10.2019. godine.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!