Kredi deri në 25,0000

Me Eko kredi nga KEP mund të realizoni investime në shtëpinë/banesën apo biznesin tuaj, duke blerë pajisje apo duke bërë investime të cilat mundësojnë uljen e shpenzimeve të energjisë
dhe në të njejtën kohë ndikojnë në ruajtjen e ambientit.

 • Ndërrimi i sistemeve të furnizimit me ngrohje
 • Izolimi i mureve të jashtme dhe kulmeve
 • Ndërrimi i dritareve të jashtme
 • Ndërrimi i dyerve të jashtme
 • Instalimi i radiatorëve të rinj në kombinim me instalimin e valvulave termostatike
 • Ndërrimi i pompave jo të rregulluara për sistemin e ngrohjes qendrore, me pompa të rregulluara elektronike
 • Sistemet diellore termike për ujë të ngrohtë sanitar
 • Instalimi i sistemit fotovoltaik në rrjet
 • Ndërrimi i llambave të vjetra fluoreshente me llambat moderne T5 me çakëll elektronik
 • Pajisjet e ftohjes me etiketë të BE-së
 • Makinë larëse me etiketë të BE-së
 • Enëlarëse me etiketë të BE-së
 • Furrë me etiketë të BE-së
 • Kondicioner me etiketë të BE-së (ftohje dhe ngrohje)
 • Sistemet e kondicionimit dhe ventilimit, mbrojtja nga dielli, BMS