Kredi për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme

Me kredi për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme nga KEP, financimi i nevojave tuaja për biznes është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kredia ofrohet nga 10,001 deri në 25,000 EUR për të gjitha bizneset e regjistruara dhe mund të përdoret për qëllime të ndryshme si:

 • Investim në infrastrukturë
 • Renovim të objektit
 • Blerje të pajisjeve apo teknologjisë së re
 • Rritje të kapitalit të punës
 • Blerje të pasurive të patundshme
 • Investime të tjera të nevojshme për biznesin tuaj

Përparësitë:

 • Pa taksë administrative
 • Procesim i shpejtë i kërkesës për kredi
 • Pa garantues dhe mbulim me kolateral 60% të shumës së kredisë
 • Normë preferenciale të interesit
 • Afat pagese nga 6 deri në 60 muaj

Kredi për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme

Kalkulatori

Kalkulo