28.02.2019

Nënshkruhet marrëveshja për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet KEP Trust dhe Caritas Switzerland

Sot më 28.02.2019, në zyrën qendrore të KEP u nënshkrua marrëveshja për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet KEP Trust dhe Caritas Switzerland.

Më shumë
19.02.2019

Thirrje për përditësimin e të dhënave

Të nderuar Klient të KEP Trust,
ju njoftojmë se duke u bazuar në legjislacionin në fuqi ne Republikën e Kosovës, KEP Trust është e obliguar që të bëjë përditësimin  e të dhënave të klientëve rregullisht.

Më shumë
22.01.2019

BERZH jep kredi prej €3 milion për IMF-në kryesuese në Kosovë, KEP-in, për kreditim të NMVM-ve

Sektori privat në Kosovë do të përfitojnë nga kredia e BERZH-it prej €3 milion për institucionin më të madh mikrofinanciar të Kosovës, KEP Trust.

Më shumë
17.09.2018

SMART Campaign e certifikon KEP Trust për mbrojtje të klientit

Me kënaqësi të madhe njoftojmë klientët dhe gjithë opinionin se KEP Trust është certifikuar zyrtarisht për mbrojtjen e klientit.

Më shumë